Kinesitherapie

Algemene kinesitherapie vormt de basis van vele specifieke technieken. Het bestaat uit mobilisaties, weke delen technieken (zoals massage en dergelijke), taping, oefentherapie, elektrotherapie enzovoort. Met hulp van uw kinesist

Ademhalingskiné

Personen met problemen ter hoogte van de longen kunnen baat hebben bij het krijgen van ademhalingskinesitherapie. Aan de hand van specifieke technieken probeert men een efficiënter ademhalingspatroon te bekomen. Zo kan men bijvoorbeeld beter vocht in de longen mobiliseren en evacueren. Aandoeningen zoals COPD, astma, longontstekingen en bronchitis kunnen met hulp van de kinesist goed aangepakt worden. 

Orthopedie

Na een orthopedische ingreep, zoals na het plaatsen van een prothese of na reconstructies van ligamenten is het aangewezen om te revalideren bij de kinesist. Dit om jezelf en het gewricht te beschermen. De kinesist staat in voor het herwinnen van de beweeglijkheid van het aangedane gewricht. Dit doet hij aan de hand van mobilisaties, weke delentechnieken, oefentherapie en het geven van informatie en advies.

Therapie bij gedragsproblemen

Er zijn kinderen die opvallend gedrag vertonen als gevolg van een ontwikkelingsproblematiek. Het isbelangrijk dit te onderscheiden van opvallend gedrag dat bewust gebruikt wordt of dat aangeleerd is
door imitatie of als gevolg van een bepaalde (thuis-) situatie of sociale omgeving.
Aandachtsproblemen, overbeweeglijkheid en contactproblemen blijken gekoppeld aan een niet-krachtige werking van het spijsverteringsstelsel en aan een niet-krachtige activiteit van de
hersenschors.

Manuele Therapie

Om Manuele Therapie te mogen uitoefenen dient de therapeut(e) hiervoor een opleiding te volgen. Het doel van de Manuele Therapeut is om de gewrichten beter te laten functioneren, je houding en bewegingen te verbeteren/corrigeren. Hiervoor worden specifieke technieken aangewend. Na de behandeling zult u minder pijn en meer bewegingsvrijheid ervaren.

Pre- & Postnatale

Per zwangerschap heeft u recht op 9 behandelingen kinesitherapie. Deze sessies kunnen zowel voor als na de bevalling plaatsvinden. Tijdens de sessies krijgt U tevens informatie naar ademhalingstechnieken die de pijn verminderen tijdens de arbeid. Na het bevallen bestaan de sessies voornamelijk uit oefeningen die de bekkenbodem spieren terug gaan verstevigen.

Dry Needling

Dry Needling is het behandelen van triggerpoints in de spieren. Net zoals accupunctuur wordt er gebruik gemaakt van fijne naalden, maar daar stopt de gelijkenis dan ook. Triggerpoints zijn lokale verhardingen in de spiervezels. Deze kunnen geleidelijk aan ontstaan zijn of acuut. Deze triggerpoints kunnen lokale en gerefereerde pijnen veroorzaken. Aan de hand van Dry Needling bekomen we pijnvermindering en een betere lokale doorbloeding. Dry Needling is nooit een therapie op zich en wordt meestal als aanvullende therapie gebruikt.

Therapie bij leerproblemen

Het leren lezen, schrijven, spellen en rekenen is een proces waarbij informatie uit de buitenwereld
zintuiglijk waargenomen en verwerkt wordt. Om deze vaardigheden goed te kunnen uitvoeren moet ons centrale zenuwstelsel goed kunnen waarnemen, informatie verwerken en automatiseren. Het centrale zenuwstelsel kan dus beschouwd worden als het orgaan om te leren.
Het is dus van groot belang dat, wil het kind de leerstof of informatiestroom goed kunnen verwerken, alle inwendige systemen krachtig hun functie kunnen verrichten. Geboorteproblematiek of een

onderliggend trauma  kan een beperking geven op o.a. de zenuwgeleiding van één of meerdere visuele systemen, waardoor de informatiestroom niet optimaal opgenomen en verwerkt wordt. Dezebeperking kan zich uiten als een leerprobleem.

Sportkinesitherapie

De sportkinesitherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van sportgerelateerde blessures, de behandeling bestaat voornamelijk uit actieve oefentherapie. Dit op een medisch verantwoorde wijze. Iedere sporter/patiënt wordt grondig geanalyseerd om zo goed mogelijk te kunnen trainen en zo snel mogelijk te revalideren. Ook preventie van blessures is een belangrijk onderdeel van de sportkinesitherapie.

Lymfedrainage

Lymfedrainage is een verzameling van technieken die worden aangewend in het behandelen van oedeem en oedeem gerelateerde klachten. Oedeem is het (zichtbaar) zwellen van een lidmaat of een deel van het lidmaat door een ophoping aan vocht (lymfe). De behandeling zelf zijn pijnloos.

Pediatrische kinesitherapie

Is een specialisatie binnen de kinesitherapie in het behandelen van pasgeborenen en kinderen tot 18 jaar met problemen in hun bewegingsontwikkeling of – vaardigheden, wat zich niet alleen op lichamelijk- maar ook op socio-emotioneel vlak kan uiten. De behandeling bestaat er niet alleen uit het kind te behandelen op een manier die aansluit bij zijn belevingswereld en verwachtingen maar ook uit het adviseren van de ouders. De benadering gaat er van uit dat veel leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen een lichamelijke oorzaak hebben. De oorzaak zoeken we op aan de hand van een uitgebreide anamnese. De problematiek wordt behandeld vanuit de embryologische ontwikkeling, waardoor de technieken
veilig zijn en snel werken op herstel. Deze manuele technieken zijn ontwikkeld vanuit de osteopathie.
Enkele diagnoses zijn o.a.: baby’s met voorkeurshouding al dan niet gepaard gaande met
schedelvervorming, overstrekken, reflux, krampen, kinderen met zindelijkheidsproblemen, hoofd-
buikpijn, Evenwichtsproblematiek (erg moeizaam leren fietsen, veelvuldig vallen), faalangst, …