Pediatrische kinesitherapie

Zoek je een kinesist voor je kind of baby in Antwerpen centrum? Zoek dan niet verder, hier bij Praktijk Corpus hebben we een gespecialiseerde kinesist in huis, Kathleen Gillis, die zich helemaal heeft toegespitst op het behandelen van kinderen. Kathleen wenst haar kennis en kunde hier in Antwerpen aan te wenden om jouw kind optimaal te behandelen.

Pediatrische kinesitherapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie in het behandelen van pasgeborenen en kinderen tot 18 jaar met problemen in hun bewegingsontwikkeling of – vaardigheden, wat zich niet alleen op lichamelijk- maar ook op socio-emotioneel vlak kan uiten. De behandeling bestaat er niet alleen uit het kind te behandelen op een manier die aansluit bij zijn belevingswereld en verwachtingen maar ook uit het adviseren van de ouders. De benadering gaat er van uit dat veel leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen een lichamelijke oorzaak hebben. De oorzaak zoeken we op aan de hand van een uitgebreide anamnese. De problematiek wordt behandeld vanuit de embryologische ontwikkeling, waardoor de technieken
veilig zijn en snel werken op herstel. Deze manuele technieken zijn ontwikkeld vanuit de osteopathie.
Enkele diagnoses zijn o.a.: baby’s met voorkeurshouding al dan niet gepaard gaande met
schedelvervorming, overstrekken, reflux, krampen, kinderen met zindelijkheidsproblemen, hoofd-
buikpijn, Evenwichtsproblematiek (erg moeizaam leren fietsen, veelvuldig vallen), faalangst, …

Therapie bij gedragsproblemen

Er zijn kinderen die opvallend gedrag vertonen als gevolg van een ontwikkelingsproblematiek. Het is belangrijk dit te onderscheiden van opvallend gedrag dat bewust gebruikt wordt of dat aangeleerd is
door imitatie of als gevolg van een bepaalde (thuis-) situatie of sociale omgeving.
Aandachtsproblemen, overbeweeglijkheid en contactproblemen blijken gekoppeld aan een niet-krachtige werking van het spijsverteringsstelsel en aan een niet-krachtige activiteit van de
hersenschors.

Therapie bij ontwikkelingsproblemen

Het ongeboren kind is in elke fase een samenhangend geheel, waarbij de vorm en de functie perfect in elkaar passen. Het embryo verandert voortdurend van verschijningsvorm en functie, een gestage metamorfose. Het komt voor dat deze veranderingen en ontwikkelingen door prikkels van buitenaf (exogene) of door factoren van binnenuit (endogene) niet perfect verlopen. Het embryo zal er alles aan doen om dit te compenseren. Sommige ontwikkelingsproblemen zijn niet of moeilijk te compenseren. Soms kunnen ze zo ernstig zijn dat ze tot lang na de geboorte hun sporen achterlaten.

Therapie bij leerproblemen

Het leren lezen, schrijven, spellen en rekenen is een proces waarbij informatie uit de buitenwereld
zintuiglijk waargenomen en verwerkt wordt. Om deze vaardigheden goed te kunnen uitvoeren moet ons centrale zenuwstelsel goed kunnen waarnemen, informatie verwerken en automatiseren. Het centrale zenuwstelsel kan dus beschouwd worden als het orgaan om te leren.
Het is dus van groot belang dat, wil het kind de leerstof of informatiestroom goed kunnen verwerken, alle inwendige systemen krachtig hun functie kunnen verrichten. Geboorteproblematiek of een

onderliggend trauma  kan een beperking geven op o.a. de zenuwgeleiding van één of meerdere visuele systemen, waardoor de informatiestroom niet optimaal opgenomen en verwerkt wordt. Dezebeperking kan zich uiten als een leerprobleem.